Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2011

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 203 5 613 3 450 51 9 317 21,1
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 53 3 258 4 609 13 7 933 18,0
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 26 1 953 1 845 3 3 827 8,7
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 51 2 751 1 893 6 4 701 10,7
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 493 7 651 4 241 55 12 440 28,2
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 269 3 117 2 329 148 5 863 13,3
Yhteensä 1 095 24 343 18 367 276 44 081 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011, Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_004_fi.html