Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2011

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 203 5 613 3 450 51 9 317 21,1
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 53 3 258 4 609 13 7 933 18,0
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 26 1 953 1 845 3 3 827 8,7
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 51 2 751 1 893 6 4 701 10,7
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 493 7 651 4 241 55 12 440 28,2
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 269 3 117 2 329 148 5 863 13,3
Totalt 1 095 24 343 18 367 276 44 081 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2011, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_004_sv.html