Suomen virallinen tilasto

Energian hankinta ja kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia vuonna 2015
23.3.2016
Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1 301 petajoulea (PJ) eli 361 terawattituntia (TWh) vuonna 2015, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Sähkön kulutus oli 82,5 TWh, eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden ennätyslämmin sää vähensi lämmitysenergian tarvetta edellisvuoteen verrattuna. Energialähteistä hiilen kulutus putosi 18 prosenttia ja maakaasun 16 prosenttia. Energiantuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat 6 prosenttia.

Seuraava julkistus:
22.6.2016

Kuvaus: Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energia, energialähteet, energiankulutus, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, polttoaineet, puupolttoaineet, päästöt, sähkö, sähköntuotanto, tuonti, turve, uusiutuvat energialähteet, vesivoima, vienti, ydinenergia, öljy.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Energian hankinta ja kulutustiedot täsmäytetty
25.3.2013
StatFin-tietokantataulukoiden kivihiilen kulutustiedot on täsmäytetty vuoteen 2000 saakka täsmentyneiden vuositietojen kanssa uuden tietolähteen vuoksi.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehk/index.html

Jaa