Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi steg med en procent under januari - september
20.12.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 992 petajoule under januari - september, vilket är en procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 62 terawattimmar (TWh), dvs. den var också en procent större än året innan. Däremot minskade koldioxidutsläppen inom energisektorn med en procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
28.3.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energianskaffning och -förbrukning uppgifterna har reviderad
25.3.2013
På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen (StatFin service) justerats fram till år 2000 på grund av nya datakällan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html

Dela