Finlands officiella statistik

CVTS, Företagens personalutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Små företag deltar i personalutbildning mer än tidigare
18.10.2017
Andelen deltagare i personalutbildning i kursform som företagen ordnar har ökat under tio år särskilt bland företag med 10 - 49 anställda. I stora företag med minst 250 anställda är deltagandet oförändrat. Detta framgår av Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS5) 2015 som genomfördes av Statistikcentralen och som upprepas på ett enhetligt sätt med fem års mellanrum i olika europeiska länder.

Nästa offentliggörande:
23.5.2018

Beskrivning: Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datateknik, företag, internationell jämförelse, kursutbildning, personalutbildning, självstudier, utbildning, utbildningformer, utbildningsanordnare, utbildningskostnader, utbildningsutgifter, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning har ändrats till CVTS, Företagens personalutbildning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/index_sv.html

Dela