Julkaistu: 25.5.2012

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 2011 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 1–6 oppilaista 66 prosenttia opiskeli englantia joko yhteisenä tai vapaaehtoisena kielenä. Muita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät 4 prosenttiin tai sen alle. Vuosiluokilla 1–6 oli yhteensä 347 245 oppilasta, joista poikia oli 178 209 ja tyttöjä 169 036.

Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2011

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 oppilaista, % Osuus vuosiluokkien 7-9 oppilaista, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 216 282 14 032 - - 230 314 66,3 -
Ruotsi 2 733 12 536 - - 15 269 4,4 -
Suomi 14 066 994 - - 15 060 4,3 -
Ranska 2 312 4 764 - - 7 076 2,0 -
Saksa 2 920 9 908 - - 12 828 3,7 -
Venäjä 924 1 139 - - 2 063 0,6 -
Espanja 177 700 - - 877 0,3 -
Italia 0 0 - - 0 0,0 -
Saame 0 192 - - 192 0,1 -
Muu kieli 220 30 - - 250 0,1 -
Vuosiluokat 7-9 Englanti 166 152 13 122 236 96 179 606 - 99,4
Ruotsi 2 906 11 935 151 705 7 166 553 - 92,2
Suomi 9 430 1 176 222 0 10 828 - 6,0
Ranska 1 144 3 517 223 6 358 11 242 - 6,2
Saksa 1 600 8 162 309 9 181 19 252 - 10,7
Venäjä 522 449 - 2 117 3 088 - 1,7
Espanja 0 306 - 2 781 3 087 - 1,7
Italia 0 0 - 57 57 - 0,0
Saame 0 34 - 14 48 - 0,0
Latina 0 0 - 490 490 - 0,3
Muu kieli 37 0 - 57 94 - 0,1

Lähes kaikki vuosiluokkien 7–9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena kielenä. Saksaa opiskeli 11 prosenttia ja ranskaa 6 prosenttia vuosiluokkien 7–9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena kielenä. Vuosiluokilla 7–9 oli yhteensä 180 715 oppilasta, joista poikia oli 92 263 ja tyttöjä 88 452.

Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden (1 425) kielivalinnat julkaistaan tämän tilaston tietokantataulukossa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Marja Tammilehto-Luode

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2011/02/ava_2011_02_2012-05-25_tie_001_fi.html