Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2011, pojat

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 pojista, % Osuus vuosiluokkien 7-9 pojista, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 110 977 6 882 - - 117 859 66,1 -
Ruotsi 1 302 6 096 - - 7 398 4,2 -
Suomi 7 227 532 - - 7 759 4,4 -
Ranska 918 1 974 - - 2 892 1,6 -
Saksa 1 343 4 843 - - 6 186 3,5 -
Venäjä 386 469 - - 855 0,5 -
Espanja 82 325 - - 407 0,2 -
Italia 0 0 - - 0 0,0 -
Saame 0 77 - - 77 0,0 -
Muu kieli 98 20 - - 118 0,1 -
Vuosiluokat 7-9 Englanti 84 980 6 421 109 41 91 551 - 99,2
Ruotsi 1 368 5 236 78 044 6 84 654 - 91,8
Suomi 4 868 604 110 0 5 582 - 6,1
Ranska 456 1 309 66 1 684 3 515 - 3,8
Saksa 724 3 477 146 3 761 8 108 - 8,8
Venäjä 206 175 - 793 1 174 - 1,3
Espanja 0 127 - 779 906 - 1,0
Italia 0 0 - 18 18 - 0,0
Saame 0 17 - 2 19 - 0,0
Latina 0 0 - 195 195 - 0,2
Muu kieli 22 0 - 19 41 - 0,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Marja Tammilehto-Luode


Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2011, Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2011, pojat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2011/02/ava_2011_02_2012-05-25_tau_001_fi.html