Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2011, tytöt

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 tytöistä, % Osuus vuosiluokkien 7-9 tytöistä, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 105 305 7 150 - - 112 455 66,5 -
Ruotsi 1 431 6 440 - - 7 871 4,7 -
Suomi 6 839 462 - - 7 301 4,3 -
Ranska 1 394 2 790 - - 4 184 2,5 -
Saksa 1 577 5 065 - - 6 642 3,9 -
Venäjä 538 670 - - 1 208 0,7 -
Espanja 95 375 - - 470 0,3 -
Italia 0 0 - - 0 0,0 -
Saame 0 115 - - 115 0,1 -
Muu kieli 122 10 - - 132 0,1 -
Vuosiluokat 7-9 Englanti 81 172 6 701 127 55 88 055 - 99,6
Ruotsi 1 538 6 699 73 661 1 81 899 - 92,6
Suomi 4 562 572 112 0 5 246 - 5,9
Ranska 688 2 208 157 4 674 7 727 - 8,7
Saksa 876 4 685 163 5 420 11 144 - 12,6
Venäjä 316 274 - 1 324 1 914 - 2,2
Espanja 0 179 - 2 002 2 181 - 2,5
Italia 0 0 - 39 39 - 0,0
Saame 0 17 - 12 29 - 0,0
Latina 0 0 - 295 295 - 0,3
Muu kieli 15 0 - 38 53 - 0,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Marja Tammilehto-Luode


Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2011, Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2011, tytöt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2011/02/ava_2011_02_2012-05-25_tau_002_fi.html