Suomen virallinen tilasto

Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Teollisuuden jalostusarvossa vuonna 2016 parin prosentin kasvu
29.9.2017
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (TOL C) toimipaikkojen yhteenlaskettu tuotannon jalostusarvo oli 27 miljardia euroa vuonna 2016. Se kasvoi 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Jalostusarvon kehityksessä oli suurta vaihtelua eri teollisuuden toimialojen välillä. Merkittävin kasvu oli kemianteollisuudessa.

Seuraava julkistus:
21.12.2017

Kuvaus: Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain. Tilasto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Syksyllä ilmestyvä ennakkotilasto on sisällöltään suppeampi ja se keskittyy teollisuuden toimialoihin, joita ovat Tol B Kaivostoiminta ja louhinta, Tol C Teollisuus, Tol D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Tol E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: toimipaikka, henkilöstö, toimialat, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuotta 2014 koskeva alueellinen yritystoimintatilasto julkaistaan tavallista suppeammalla sisällöllä
18.12.2015
Julkistuksesta jää puuttumaan toimipaikkojen brutto- ja jalostusarvoja koskevat tiedot.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/index.html

Jaa