Alueellinen yritystoimintatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/alyr/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: PalvelutRakentaminenTeollisuusYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain. Tilasto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat. Syksyllä ilmestyvä ennakkotilasto on sisällöltään suppeampi ja se keskittyy teollisuuden toimialoihin, joita ovat Tol B Kaivostoiminta ja louhinta, Tol C Teollisuus, Tol D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Tol E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto.

Tietosisältö

Perusmuuttujia ovat toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, henkilöstön lukumäärä, tehdyt työtunnit, henkilöstökulut, tuotannon brutto- ja jalostusarvo sekä investoinnit. Tilastoyksikkönä on yrityksen tai muun taloudellista toimintaa harjoittavan yksikön toimipaikka.

Käytetyt luokitukset

Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE Rev. 2:een siten, että NACEn nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.

Käytetty alueluokitus perustuu julkaisuun Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. (Tilastokeskus, Käsikirjoja 28). Alueluokituksessa käytetään tilastovuoden aluejakoa. Toimipaikat luokitellaan eri alueille sijaintikunnan perusteella.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto hyödyntää eri tietolähteitä mm. suoraa tiedonkeruuta yrityksiltä ja toimipaikoilta sekä hallinnollisia rekistereitä kuten elinkeinoverotusaineistoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kaksi kertaa vuodessa; ennakkojulkistus sekä varsinainen julkistus.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset joulukuussa.

Aikasarja

Tietoja on saatavissa Tilastokeskuksen kotisivuilta maksuttomasta Px-Web -palvelukannasta vuosilta 2006-2012 sekä ennakkotiedot 2013.

Asiasanat

Toimipaikka, henkilöstö, toimialat, bruttoarvo, jalostusarvo, teollisuus, kauppa, rakentaminen, palvelualat.

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/alyr/yht.html

Lisätietoja

merja.kiljunen@stat.fi


Päivitetty 26.09.2017

Jaa