Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2016

Toimiala Aloittaneita yrityksiä Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneita yrityksiä Lopettaneiden osuus yrityskannasta, %
Kaikki toimialat yhteensä 28 533 7,6 24 870 6,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 602 8,5 3 633 6,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa 4 470 7,4 4 693 7,8
F Rakentaminen 3 752 7,2 3 563 6,8
S Muu palvelutoiminta 2 237 9,1 1 905 7,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 680 8,6 1 503 7,6
J Informaatio ja viestintä 1 663 10,4 1 105 6,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 604 11,2 1 351 9,2
L Kiinteistöalan toiminta 1 560 5,7 1 071 3,9
C Teollisuus 1 499 5,5 1 566 5,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 1 298 12,7 786 7,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 033 9,2 837 7,3
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 908 4,6 643 3,2
H Kuljetus ja varastointi 849 3,6 1 243 5,4
P Koulutus 678 11,1 495 7,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 463 11,0 276 6,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 62 3,3 54 2,9
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 50 4,7 35 3,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 48 4,4 40 3,7

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 31.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2016, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_tau_001_fi.html