Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet utländska adoptioner minskade år 2013
28.5.2014
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2013 till 459, vilket är sju färre än året innan. Antalet inhemska adoptioner ökade något. Deras antal uppgick till 292, trettio fler än året innan.

Nästa offentliggörande:
12.6.2015

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/adopt/index_sv.html

Dela