Användningen av skörden på gårdarna

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matiska/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om användningen och lagren av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis på gårdarna enligt skörde- och kalenderår.

Nyckelord

lantbruk, gårdar, växtproduktion, skörd, spannmål, sädesslag, potatis, lager

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matiska/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015