Kostnadsindex för lastbilstrafik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kalki/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kostnadsindexet för lastbilstrafik mäter prisförändringar för kostnadsfaktorer med anknytning till yrkesmässig lastbilstrafik. Indexet beskriver den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för vanliga paketbilar, lastbilar och trailerkombinationer. Statistikcentralen producerar index för tre bilgrupper, även indelade efter kostnadsfaktor.

Uppgiftsinnehåll

Indextal över prisutvecklingen av kostnadsfaktorerna för yrkesmässig lastbilstrafik efter fordonstyp.

Primäruppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Fordonstyper: paketbilar och lätta lastbilar, tunga och mellantunga lastbilar, trailerkombinationer. Kostnadsfaktorer: chaufförernas löner, indirekta löner, dagpenning och logi, bränsle, reparationer och service, däck, avskrivningar på kapital, räntekostnader, försäkringar, trafikavgifter, administration, underhåll

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Egen insamling av uppgifter, annan statistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs den 17:e i månaden efter statistikmånaden. Publiceras kvartalsvis den 17:e januari, april, juli och oktober. Om den dagen är en lördag, söndag eller helgdag, offentliggörs statistiken följande vardag.

Tidsserie

Sedan år 1974. Indexet revideras med fem års intervall och för närvarande används Lastbilstrafikens kostnadsindex 2010=100.

Nyckelord

fordon, godstrafik, index, kostnader, lastbilar, lastbilstrafik, trafik, transport, transportkostnader, vägtrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kalki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 05.05.2015