Begrepp
Fånge


En fånge är antingen dömd fånge, bötesfånge eller häktad.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa