Begrepp
Arbetsinsats


Arbetsinsatser som används som variabel för arbetskostnader beskriver utvecklingen av medeltiminkomsten inom byggbranschen och faktiska löner. Till löneuppgifterna bifogas lagstadgade och avtalsenliga sociala kostnader.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig
 • Arbetsinsatsen beskriver utvecklingen av arbetskostnader inom byggverksamheten i förhållande till basårets nivå. Uppföljningen av dem bygger på medeltiminkomsterna för ordinarie arbetstid inom byggbranschen och indirekta arbetskraftskostnader enligt kollektivavtalen samt uppskattningar om inkomstutvecklingen.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa