Producentprisindex för lantbruk

Producentprisindex för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten.

Statistik där definitionen används

Dela