Aktivt kortkonto

Definition 1

Till aktiva kortkonton räknas alla konton som använts minst en gång under året.

Statistik där definitionen används

Definition 2

Till aktiva kortkonton räknas alla konton som använts minst en gång under året.

Statistik där definitionen används

Dela