Kalifornian lumo ruostuu

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Aku Alanen on yliaktuaari Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2011.

Kaliforniaa on totuttu pitämään amerikkalaisen elämystalouden täyttymyksenä ja sellaisena sitä on myös markkinoitu. Sieltä ovat lähtöisin uudet ideat, varsinkin maailmaa mullistaneen ICT-talouden innovaatiot. Siellä ovat Hollywood, Piilaakso ja Applen kotipesä. Se on myös väkiluvultaan USA:n suurin osavaltio.

Viime vuosina Kaliforniasta on kuitenkin kuultu yhä enemmän huolestuttavia uutisia. Osavaltion talous on konkurssissa ja eläminen aivan liian kallista myös keskiluokalle. Nykyisen laman aikana Kalifornian työttömyysaste on ollut toiseksi korkein USA:n osavaltioista. Huolestuttavinta koko alueen imagon kannalta on se, että myös Kalifornian asema innovaatiotoiminnan alustana näyttää heikentyneen jopa USA:n sisällä.

Hollywood hätää kärsimässä

Elokuvatuotannon kustannukset ovat osoittautuneet liian kalliiksi ja logistiset järjestelyt hankaliksi Hollywoodissa. Niinpä tuotantoja on siirretty sieltä pois sekä ulkomaille että muihin USA:n osavaltioihin. Naapuriosavaltiot, muun muassa Uusi Meksiko, ovat kyenneet tarjoamaan houkuttelevampia etuja. Ulkomaista ovat tuotantoja vetäneet erityisesti Kanada, Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti.

Toki Kalifornia ja Hollywood ovat edelleen USA:n elokuvatalouden ykkösalue, jossa isot yhtiöt pitävät päämajojaan. Hollywoodin ongelmista kertoo kuitenkin se, että myös jälkituotantoa on alkanut siirtyä muualle.

Sivun alkuun

Kaupungit heikoissa kantimissa

Milken-instituutin vuotuisissa kaupunkien menestymismittauksissa Kalifornian kaupungit ovat viime vuosina menestyneet heikosti. Mittareina on käytetty muiden muassa työllisyyttä, palkkoja, alueellista bkt:ta sekä väestönkasvua.

Yli 200 000 asukkaan sarjassa sadan parhaan joukkoon pääsi vain kaksi Kalifornian kaupunkia, sijoille 70 Visalie-Porterville ja sijalle 76 San Diego. Los Angeles pääsi vasta sijalle 158.

Sivun alkuun

Tieteen ja teknologian taso...

USA:ssa mitataan tieteen ja teknologian tasoa kuudella komposiitti-indikaattoriryhmällä, niistä viiden osalta Kalifornian sijoitus on pudonnut ja ainoastaan yhden noussut. T&k-menojen osalta Kalifornia oli vielä 2000-luvun alkupuolella osavaltioista kakkosena, vuonna 2010 pudonnut nelossijalle. Massachusetts on ollut koko ajan ykkönen. Indeksi mittaa kaikkea t&k-toimintaan suunnattua rahoitusta. Erityisen paljon oli pudonnut insinööritieteiden toimintaan liittyvä rahoitus, jossa Kalifornia oli vasta sijaluvulla 23. Kun otetaan huomioon insinööritieteiden rooli korkean teknologian toiminnassa, laskulla voi olla pitkälle meneviä seurauksia. Myös rahoitus fysiikan tutkimukseen oli laskenut verrattuna muihin osavaltioihin.

Riskipääoman keräämisessä ja yritysten infrastruktuuria kuvaavissa indekseissä Kalifornia on perinteisesti ollut selkeä ykkönen USA:ssa. Näin ei enää ole. Kalifornian indeksi on pudonnut selvästi Massachusettsin alapuolelle. Riskipääomaindeksit laskettiin suhteessa osavaltion bruttokansantuotteen kokoon. Tilanne on uusi Kaliforniassa ja panee miettimään. Toki riskipääoma tai venturistien sijoitukset edustavat vain pientä osaa koko USA:n pääomamarkkinoista, mutta niiden arvoa ei voi mitata pelkissä dollareissa. Amerikan kuuluisimmat ICT-yritykset – Intel, Microsoft, Apple, Amazon – ovat kaikki alun perin venture-pohjaisen pääoman alkuun saattamia.

Sama aleneva suunta näkyy yrityshautomoiden kohdalla: Kalifornia sijoittui vuonna 2010 vasta sijalle 45. Mittari laskettiin suhteuttamalla hautomoiden lukumäärä osavaltion koko yrityskantaan.

Sekä nano- että clean-teknologiaan suuntautuneissa riskipääomasijoituksissa Kalifornia sijoittui kolmanneksi, mutta pienten yritysten kohdalla vasta sijalle 14, mitä voi pitää huolestuttavana ilmiönä.

Sivun alkuun

...ja inhimillinen pääoma laskussa

Inhimillisen pääoman indeksi koostuu useista alamittareista, muiden muassa korkeakoulutettujen väestöosuudesta, eri oppiaineiden valtion rahoituksesta korkeakouluille ja teknologian leviämisestä väestön keskuuteen. Kalifornian absoluuttiset arvot ovat laskeneet selvästi, mutta osavaltio on edelleen 13. sijalla. Tämä viittaa myös siihen, että inhimillisen pääoman tasolle ei yleisesti kuulu hyvää USA:ssa.

Erityisen heikosti Kalifornia menestyi aivan viime vuosina suoritettujen luonnontieteiden ja insinöörialojen akateemisten tutkintojen asukaskohtaisessa määrässä, jossa se sijoittui häntäpäähän. Teknologia- ja tiedetyöntekijöiden suhteellisessa määrässä Kalifornia sijoittui seitsemänneksi pudoten yhden sijan osavaltiovertailussa.

Indikaattoriryhmä, jossa Kalifornia nosti hieman sijoitustaan, oli se jolla mitataan teknologian keskittymistä ja sen dynamiikkaa. Kalifornia oli osavaltioista viidentenä vuonna 2010. Mittari kuvaa oikeastaan sitä, miten high tech -klusterien työpaikat ovat keskittyneet ja miten toisiaan lähellä olevat yritykset ja kokonaiset toimialat voivat hyötyä tästä läheisyydestä.

USA:n tiede- ja teknologia-kokonais­indeksin Top 10-osavaltiot 2010

  1. Massachusetts
  2. Maryland
  3. Colorado
  4. Kalifornia
  5. Utah
  6. Washington
  7. New Hampshire
  8. Virginia
  9. Connecticut
  10. Delaware

Lähteet:

California's Position in Technology and Science 2010. Milken Institut, 2011.

Best Performing Cities 2010. Where America's jobs are created and sustained. Milken Institute.

Film Flight. Lost production and its economic impact on California. Milken Institute, 2010.

 


Päivitetty 1.11.2011

Jaa