Mistä tietoa sosiaalisista terveyseroista?

  1. Terveiden elinvuosien laskemiseen tarvitaan paljon tietoa
  2. Pitkäaikaisten terveyshaittojen tuloryhmittäiset erot selviä
  3. Tuloryhmien välillä suuria koetun terveydentilan eroja
  4. Terveiden elinvuosien laskemiseksi tarvitaan paljon perustietoja
  5. Haastattelukysymysten muotoilu vaikuttaa jakaumiin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Terveiden elinvuosien laskemiseksi tarvitaan paljon perustietoja

Haastattelututkimuksiin liittyy niin paljon epävarmuutta, että tarkemmat analyysit ovat tarpeen: sen lisäksi, että miksi-kysymykseen halutaan vastausta, olisi selvitettävä kausaliteetin suuntaa, terveydellistä valikoitumista sekä tiedonkeruun vertailukelpoisuutta.

Elinajanodotteen tuloryhmittäinen vaihtelu olisi kiistattomin indikaattori. Pelkän elinajan, saatikka terveiden elinvuosien odotteen, laskemiseen tuloryhmittäin ei kaikissa maissa ole mahdollisuutta. Nykyisin laskenta onnistuu vain sellaisissa rekisterimaissa, joissa voidaan rakentaa eloonjäämistaulukot tuloryhmittäin. Tämä taas edellyttää koko väestön tulotietojen ja kuolleisuustietojen yhdistämismahdollisuutta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011

Jaa