Palvelualojen toimialakatsaus I/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palveluiden merkittävimpien toimialojen kehitys kääntyi suotuisaksi
  3. Työllisyyden ja palkkojen kehitys palvelualoilla
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisyyden ja palkkojen kehitys palvelualoilla

Palvelualojen palkkasumma laski vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä puoli prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heikoimmin palvelualoista kehittyi majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma. Suotuisinta kehitys oli puolestaan kiinteistöalan toiminnassa. Palvelualojen työllisyys oli tammi-maaliskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisyys parani eniten taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Myös informaation ja viestinnän sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla työllisten määrä kasvoi vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Majoituksen ja ravitsemuksen yrityksissä työllisten määrä sen sijaan supistui vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Palvelualojen palkansaajien ansiot kasvoivat tammi-maaliskuussa lähes 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritystenpalkkasumma supistui tarkastelujaksolla vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten, peräti 9 prosenttia, vähenivät vesiliikenteen palkat. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan palkkasumma laski noin 5 prosenttia. Maa- ja rautatieliikenteen yritysten palkkasumma sen sijaan kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta. Työllisten määrä kasvoi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla runsaan prosentin vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä. Samaan aikaan palkansaajien ansiotaso nousi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla runsaat 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Informaation ja viestinnän palkkasumma supistui vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vajaan prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eniten, yli 3 prosenttia, kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen palkkasumma. Kustannustoiminnan palkkasumma sen sijaan supistui lähes 3 prosenttia vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Työllisten määrä kasvoi informaation ja viestinnän toimijoilla tarkastelujaksolla vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta ja palkansaajien ansiotaso nousi runsaat 3 prosenttia tammi-maaliskuussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla palkkasumma väheni tammi-maaliskuussa yli 2 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan työllisten määrä supistui samaan aikaan niin ikään runsaat 2 prosenttia. Majoitustoiminnan palkkasumma supistui yli 5 prosenttia ja ravitsemistoiminnan palkkasumma noin prosentin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloilla työskentelevien ansiotaso nousi vajaat 2 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kiinteistöalan palkkasumma on ollut hyvässä kasvussa viime vuoden syksystä lähtien. Palkkasumma on kiinteistöalalla kasvanut liikevaihtoa nopeammin, tarkastelujaksolla palkkasummaan kertyi kasvua yli 7 prosenttia ja liikevaihtoon runsaat 3 prosenttia vuoden 2009 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Talouselämän analyysin mukaan suuret kiinteistöyhtiöt kykenivät onnistuneiden rahoitusjärjestelyjen ansiosta tekemään hyvää tulosta taantumasta huolimatta. Suomen kiinteistönvälittäjien liiton asuntomarkkinakatsauksessa todetaan, että kiinteistöjen myyntiaikoja laskee ja hintoja nostaa vähäinen tarjonta ja asuntolainojen edullisuus. Markkinaennusteen mukaan liiton välittäjät uskovat asuntokaupan olevan palaamassa taantumaa edeltäneelle tasolle. Isännöintiliitto pitää alansa työllisyysnäkymiä valoisina ja hintojen nousua todennäköisenä. Näkymiin vaikuttaa erityisesti uusi asunto-osakeyhtiölaki, joka asettaa taloyhtiöille ja niiden hallituksille aiempaa tiukempia valvonta- ja suunnitteluvelvoitteita, joten vaadittavaa tietämystä hankitaan todennäköisimmin isännöintitoimistoilta ja muilta alan asiantuntijoilta.

Kuvio 3. Palvelualojenpalkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Katso myös: Teollisuuden toimialakatsauksen fokus

Seuraava vuoden 2010 toista neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 24.9.2010.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.6.2010

Jaa