14.10.2004

Lisätietoja: Reeta Koukkula (09) 1734 2586, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 4,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin viime vuoden kesä-elokuussa, jolloin se oli 3,3 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 6-8/2004 ja 6-8/2003, %

Palkkasumman kasvu nopeutui eniten rakentamisessa ja kaupassa

Teollisuusyritysten palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 3,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 1,2 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista kasvoi voimakkaimmin kemianteollisuus, 8 prosenttia. Palkkasumma pieneni vain tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa, jossa laskua oli prosentti.

Rakentamisen palkkasumma kohosi 5 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen yli 5 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 4 prosentin lisäyksestä.

Kaupan palkkasumman lisäys oli kesä-elokuussa 5,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 4 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten autokauppa, 8 prosenttia. Sekä vähittäiskaupassa että tukkukaupassa palkkasummat kasvoivat 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla ja yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu pysyi lähes ennallaan viime vuoteen kerrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia ja yksityisen koulutuksen 5,5 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 8,5 prosenttia, mikä oli prosentin vähemmän kuin viime vuoden vastaava muutos. Rahoitustoiminnan palkkasumma pysyi lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

Muiden palvelualojen palkkasumma kohosi 4,3 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin palkkasumma kasvoi 3,3 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, lähes 6 prosenttia. Hitaimmin palkkasumma kohosi kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialalla, jossa kasvua oli 2 prosenttia.

Palkkasummakuvaajat perustuvat verohallinnon työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Keskeiset tiedot julkaistaan lehdistötiedotteena ja indeksisarjat Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/til/ktps/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, elokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.