Uutiset

2014

15.4.2014  Pääsiäisaiheisia tilastoja
Mitä löytyy suomalaisesta pääsiäispöydästä? Kuinka paljon suomalaiset lähettävät pääsiäiskortteja? Olemme koonneet pääsiäisen aikaan liittyviä tietoja ja tilastoja.

14.4.2014  Koulut haastetaan kansainväliseen tilastoposterikilpailuun
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin

11.4.2014  Palkkaliukumat säätävät kilpailukykyä
Palkat reagoivat suhdanteisiin luultua herkemmin. Liukumat vaikuttavat lähes yhtä paljon ansioiden kehitykseen kuin sopimuskorotukset, kirjoittaa ETLAn tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professori Mika Maliranta Tieto&trendit-lehden artikkelissa

10.4.2014  Katsaus suhdanteiden kehitykseen
Tilastokatsaus tarjoaa kattavasti aikasarjatietoa keskeisiltä talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavilta aihealueilta suhdanteiden ja kehityksen seurantaan. Julkaisussa on lisäksi indeksejä, trendejä ja kausitasoitettuja tilastosarjoja sekä kansainvälistä vertailutietoa.

9.4.2014 Työuran jatkaminen yhä useamman tavoitteena
Arviot omasta eläkeiästä ovat nousseet tuntuvasti. Tuoreimman työolotutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista palkansaajista jo 37 prosenttia arvioi jäävänsä eläkkeelle vanhempana kuin 63-vuotiaana, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-lehden artikkelissa. 

1.4.2014  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. rakennus- ja asuntotuotannosta, asuntokannasta ja korjausrakentamisesta.

25.3.2014  Maahanmuuttajaväestö lähes kymmenkertaistunut 20 vuodessa
Vuosien 1990–2010 aikana Suomen vieraskielinen väestö kasvoi 25 000 henkilöstä 224 000 henkilöön. Vieraskielisten määrä on kasvanut eniten 2000-luvulla: useampi kuin joka kolmas vieraskielinen on muuttanut maahan vasta vuoden 2005 jälkeen.

24.3.2014  Tieto&trendit-blogi: Kotihoidontuen puolituksella vähäinen vaikutus
Hallituksen kaavailema kotihoidontuen uudistus koskisi käytännössä varsin pientä ryhmää äitejä, kirjoittaa erikoistutkija Anna Pärnänen Tieto&trendit-blogissa.

19.3.2014  Naiset ja miehet Suomessa
Millaisia eroja on naisten ja miesten koulutuksessa? Entä työsuhteissa? Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 -julkaisu sisältää tilastoja naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

18.3.2014  Suomi-tietoa postinumeroalueittain
Suomi postinumeroalueittain -verkkopalvelu tarjoaa tilastotietoa suunnittelun, päätöksenteon ja markkinoinnin tueksi kunnittain ja postinumeroalueittain koko Suomesta. Palvelun tilastotaulukot on juuri päivitetty.

14.3.2014  Liikevaihto pysyi loppuvuonna alavireisenä, kaupassa piristymisen merkkejä
Tilastokeskuksen suhdannetietojen valossa liikevaihto laski vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä teollisuuden, rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla. Loppuvuonna lasku oli kuitenkin maltillisempaa kuin koko vuoden 2013 aikana.

10.3.2014  Osaatko tulkita työelämän ilmiöitä?
Tilastokoulun uusi Työmarkkinatilastot-kurssi opettaa analysoimaan työmarkkinoita ja työelämän ilmiöitä kotimaisten ja kansainvälisten tilastoaineistojen avulla.

6.3.2014  Tilaa uudistunut uutiskirje
Viikoittain ilmestyvä uutiskirje mahdollistaa tilaajalle nopean katsauksen Tilastokeskuksen tapahtumiin. Se sisältää tulevan viikon tilastojulkistukset, ajankohtaisia uutisia, tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista sekä poimintoja uusimmista julkaisuista.

4.3.2014  Eeva Hamunen, Sixten Korkman ja Alpo Willman palkittu Eino H. Laurila –kansantulomitalilla
Vuoden 2013 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Sixten Korkmanille, Alpo Willmanille ja Eeva Hamuselle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

3.3.2014  Opi ymmärtämään väestötiedettä
Miten erilaisilla tunnusluvuilla kuvataan väestössä tapahtuvia muutoksia - syntyvyyttä, kuolevuutta ja muuttoliikettä? Tilastokoulun uusi kurssi väestötieteen perusteista auttaa ymmärtämään väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

26.2.2014  Lasten perheet moninaistuvat maahanmuuton myötä
Useimmat lapset kasvavat yhä kahden vanhemman perheissä. Vaikka lasten perheet moninaistuvat muun muassa maahanmuuton myötä, ovat perhetyyppien muutokset hitaita. (Hyvinvointikatsaus 1/2014)

26.2.2014  Hyvinvointia kuvaavat indikaattorit Findikaattoriin
Findikaattori-palveluun on avattu sivusto hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia kuvaavista indikaattoreista. Sivusto kokoaa keskeiset kansalliset ja kansainväliset hyvinvointitietoa esittävät indikaattoripalvelut ja lähteet yhteen paikkaan.

24.2.2014  Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko
Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 24.2. klo 16.00 ja 25.2. klo 9.00 välisenä aikana.

24.2.2014  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 3.3.2014 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2013 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 3.3.2014 klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

18.2.2014  Seminaari tutkimusaineistojen etäkäytöstä ja tietosuojasta
Tilastokeskus järjestää 27.2.2014 seminaarin, jossa esitellään mm. etäkäyttöjärjestelmän toimintaa ja tietoturvaa sekä uusiutuneen tilastolain vaikutuksia aineistoluovutuksiin.

14.2.2014  Kaupan liikevaihto pieneni
Koko kaupan liikevaihto laski ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Liikevaihto supistui 3,1 prosenttia vuonna 2013. Autokaupassa myyntiä vähensi edelleen autoveromuutoksen aiheuttama kysynnän lasku.

13.2.2014  Itsensä työllistäjän muuttuva kuva
Vuonna 2013 työmarkkinoilla oli noin 152 000 itsensä työllistävää 15–64-vuotiasta. Ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, kirjoittaa erikoistutkija Anna Pärnänen Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä (1/2014)

12.2.2014  Lasten ja lapsiperheiden elinolot –seminaari
Tilastokeskus järjestää 26.2.2014 seminaarin, jossa käsitellään mm. uuden teknologian vaikutusta koululaisten elämäntapoihin, lasten ajankäyttöä ja arkea, lapsiperheiden toimeentuloa Suomessa ja Euroopassa sekä perheen ja työn yhdistämistä.

5.2.2014  Etsitkö tietoa tiedonkeruista?
Onko sinut tai yrityksesi valittu vastaajaksi Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen? Uudistetuilta Tiedonkeruut-sivuilta löydät mm. ohjeita vastaamiseen, tietoa kaikista Tilastokeskuksen tiedonkeruista ja siitä, mihin kerättyjä tietoja käytetään.

30.1.2014  Yritystilastojen tuotantoa uudistettu
Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa, joissa uuden tuotantojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on aloitettu marraskuussa 2013

29.1.2014  Suomen väestöstä 5 prosenttia ulkomailla syntyneitä
Suomessa asui vuoden 2012 lopussa 285 471 ulkomailla syntynyttä, mikä oli runsaat 5 prosenttia koko väestöstä. Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät olivat entisessä Neuvostoliitossa syntyneet, 52 339, ja Virossa syntyneet, 34 984.

28.1.2014  Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko
Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 29.1. klo 16.00 ja 30.1. klo 9.00 välisenä aikana.

27.1.2014  Miten mitata julkisen sektorin kokoa
Kun verrataan julkisia menoja ja bruttokansantuotetta, tarkastellaan kahden eri tunnusluvun välistä suhdetta, ei toisen osuutta toisesta. Viime vuosina tuo suhdeluku on kasvanut, mikä on ollut seurausta bruttokansantuotteen pienenemisestä, toteaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun Tieto&trendit-verkkoartikkelissa.

23.1.2014  GIS-palkinto Tilastokeskukselle
Tilastokeskus sai tämänvuotisen GIS-palkinnon tuote- ja palvelutarjonnastaan ja avoimen datan lisäämisestä yhteiseen käyttöön.

23.1.2014  Tilastokeskus kouluttaa
Tilastokeskuksen kevään kurssitarjonta tarjoaa tietoa indekseistä sekä tilastollisista peruskäsitteistä ja menetelmistä. Lisäksi paneudutaan kansainvälisen ja kotimaisen tilastotiedon sekä suhdannekehityksen tietolähteisiin.

21.1.2014  Tieto&trendit-blogi: Sähköä yli tarpeen
Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden koko on tällä hetkellä noin 400 terawattituntia. Vuonna 2020 markkinoille syntyy kuitenkin 50 terawattitunnin ylitarjonta – jos norjalaisen Markedskraftin analyytikon Olav Johan Botnenin ennusteeseen on uskominen, kirjoittaa kehittämispäällikkö Leo Kolttola Tieto&trendit-blogissa.

20.1.2014  Rakentamisen kasvu muita toimialoja ripeämpää
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden heinä-syyskuussa nopeammin kuin muilla toimialoilla. Rakentamisen yhteenlaskettu liikevaihto lisääntyi 2,6 prosenttia ja henkilöstömäärä 3,0 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta.

16.1.2014  Kansantalouden tilinpidon uudistuksen vaikutuksista ennakkoarvioita
EU:n tilastovirasto Eurostat on julkistanut ennakkoarvioita kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksen vaikutuksista jäsenmaissa. Uudistuksen myötä käyttöönotettavat uudet menetelmät vaikuttavat EU-maiden bruttokansantuotteen tasoon.

15.1.2014  Tilastokeskus tutkii maahanmuuttajia
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt. Kyseessä on suurin Suomessa tehty koko maahanmuuttajataustaiseen väestöön kohdistuva tutkimus.

10.1.2014 Tieto&trendit-blogi: Työtahtia tuskin voi enää kiristää kunnissa
Kun kuntien taloudesta parhaillaan tehdään päätöksiä, on hyvä miettiä, mitä päätökset merkitsevät kuntien nykyisen henkilöstön kannalta. Työolotutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että kunnissa ei enää nykytilanteessa ole varaa työtahdin tiivistämiseen, kirjoittaa Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-blogissa

8.1.2014  Suomi raportoi YK:n ilmastosopimukselle
Tilastokeskus on koonnut Suomen kuudennen maaraportin ja ensimmäisen kaksivuotisraportin YK:n ilmastosopimusta varten. Raportit on toimitettu ilmastosopimuksen sihteeristölle 1.1.2014.

2.1.2014  Tilastokeskuksen chat-palvelu avattu
Tilastokeskus on avannut verkkosivuillaan chat-palvelun. Palvelu on suojattu kahdenvälinen keskusteluyhteys, joka tarjoaa nopean avun tilastotietoja tarvitseville.

_____________

 

Päivitetty 14.4.2014

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Ajankohtaista > Uutisia ja tiedotteita > Uutiset

Navigointi

Ajankohtaista


Muualla palvelussa

Tilastotohtori

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute