28.9.2004

Lisätietoja: Riitta Soininen (09) 1734 3451, Annika Klimenko (09) 1734 3397
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ennallaan vuonna 2003

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna keskimäärin 2,62 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2002. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asunto-osakeyhtiöiden taloustilastosta.

Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 2,84 euroa eli prosentin pienemmät kuin edellisvuonna. Eniten kerrostaloasunto-osakeyhtiöissä pienenivät korjauskustannukset, 11 prosenttia. Hoitokuluista suurin suhteellinen osuus, 24 prosenttia, meni lämmitykseen. Korjausten osuus hoitokuluista oli 20 prosenttia ja vedenkäytön 10 prosenttia.

Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden pääasiallisen tulonlähteen muodostivat edelleen hoitovastikkeet (ml. vesimaksut), jotka olivat vuonna 2003 keskimäärin 2,53 euroa neliöltä kuukaudessa. Hoitovastikkeet nousivat 3,3 prosenttia vuodesta 2002. Vastikkeiden osuus yhtiöiden varsinaisista tuotoista oli 80 prosenttia. Vuokrien osuus oli 9,1 prosenttia ja käyttökorvausten 10,1 prosenttia. Kaikkiaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden tuotot kasvoivat 2,5 prosenttia vuodesta 2002.

Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 2002-2003

Aravataloja koskevat vastaavat tiedot valmistuvat marraskuussa 2004 ja ne julkaistaan erillisinä taulukoina.

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto 2003. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.