22.6.2004

Lisätietoja: Pirkko Nurmela (09) 1734 3519, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Yrityssektorin vuoden 2003 kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle

Yrityssektorin liiketoiminnan tuottojen kehitys oli viime vuonna selvästi edellisvuotta parempi, mutta kannattavuus jäi vuoden 2002 tasolle. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston vuoden 2003 ennakkotiedoista.

Yrityssektorin liiketoiminnan tuotot olivat 285,4 miljardia euroa vuonna 2003. Teollisuuden osuus tuotoista oli 41,3 prosenttia, kaupan 32,4, muun palvelutoiminnan 20,3 ja rakentamisen 6 prosenttia

Liiketoiminnan tuottojen kehitys oli viime vuonna selvästi edellisvuotta parempi. Tuotot kasvoivat 10,5 miljardia eli 3,8 prosenttia. Vuonna 2002 tuotot lisääntyivät edellisvuodesta vain parilla miljardilla eurolla. Tuottojen kasvusta miltei 7 miljardia tuli palvelutoimialoilta ja kaupasta, 2 miljardia teollisuudesta ja miljardi rakentamisesta. Suurten yritysten tuotot kasvoivat yli 8 miljardia ja pienten vajaat 2 miljardia euroa.

Yrityssektorin kannattavuus jäi vuonna 2003 vuoden 2002 tasolle. Käyttökateprosentti heikkeni puolisen prosenttiyksikköä raaka-aineiden ja muiden toimintakulujen kasvun johdosta, mutta nettotulos kipusi edellisvuoden tasolle rahoituskulujen supistuessa yli miljardilla eurolla. Kokonaistulos ja tilikauden tulos kohenivat huomattavasti, kun satunnaiset kulut supistuivat yli 3 miljardia euroa. Vuoden 2002 kokonaistulosta heikensivät satunnaisiin eriin sisältyneet poikkeuksellisen suuret arvonalennukset.

Pk-yritysten kannattavuus jäi suurten yritysten tavoin edellisvuoden tasolle. Käyttökatteella mitaten pk-yritykset pärjäsivät kuitenkin hieman paremmin kuin suuret yritykset. Niiden käyttökate oli 10,9 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin suurten yritysten käyttökate. Nettotulos- ja kokonaistulosprosentit jäivät kuitenkin suurten yritysten tuloksia heikommiksi.

Koko yrityssektorin kannattavuus 2000-2003*

kuva

Lähde: Yritystoiminnan tulos 2003, ennakkotietoja. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.