14.6.2004

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Toukokuun inflaatio -0,1 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa -0,1 prosenttia. Huhtikuussa se oli -0,4 prosenttia. Kuluttajahintojen laskun hidastuminen johtui ennen kaikkea polttonesteiden kallistumisesta.

Eniten kuluttajahintoja laski alkoholijuomien halpeneminen, 0,8 prosenttiyksikköä, sekä korkojen lasku, 0,4 prosenttiyksikköä. Puhelumaksujen aleneminen hillitsi inflaatiota 0,3 prosenttiyksikköä ja lentomatkojen hintojen lasku 0,2 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden sekä asuntojen hintojen nousu.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia. Suurin syy tähän oli polttoaineiden kallistuminen.

Suomen inflaatiomittarit, toukokuu 2004

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 105,2 -0,1 % 0,1 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100) 1 578
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) 113,6 -0,1 % 0,2 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio toukokuussa ennakkotietojen mukaan 2,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli toukokuussa 2,5 prosenttia. Huhtikuussa se oli 2,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa -0,1 prosenttia.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu joidenkin jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee toukokuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. kesäkuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2004, toukokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.