11.4.2002

Lisätietoja: Jukka Ekholm (09) 1734 3370, Sari Karttunen (09) 1734 2963
Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Valtion kulttuurimenot ja säätiöiden tuki kasvussa

Valtion kulttuurimenot olivat vuonna 2000 noin 292,9 miljoonaa euroa. Siitä 71 prosenttia katettiin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroilla. Vuonna 1999 kulttuurimenot olivat 267,8 miljoonaa euroa. Myös säätiöiden tuki taiteille ja kulttuurille on elpynyt lamavuosista voimakkaasti. Vuonna 2001 neljä suurinta kulttuurisäätiötä myönsi taide- ja kulttuurihankkeille yhteensä 14,4 miljoonaa euroa. Säätiöiden tuki kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia.

Taidekauppa vilkasta viime vuonna

Kotimaisen taiteen liikevaihto Suomen taidehuutokaupoissa on jo reaalisesti kaksinkertaistunut 1990-luvun laman pohjalukemista. Vuonna 2001 se oli yli 6,5 miljoonaa euroa. Tämä oli kuitenkin vielä kaukana 1980-luvun lopun huippuluvuista, jolloin vuosittainen liikevaihto nousi miltei 25 miljoonaan euroon. Kiinnostus taidekauppaan näkyy myös taidelainaamotoiminnan laajenemisena. Eri puolilla maata toimii nykyisin jo runsaat 20 taidelainaamoa, joista useimmat myös myyvät taideteoksia.

Huutokaupatun arvotaiteen liikevaihto 1981-2001

Tanssiteatterin suosio kasvaa, elokuvakäynneissä heilahtelua

Valtionosuutta saavien tanssiteatterien esityskertojen sekä myytyjen lippujen määrä on lähes kaksinkertaistunut 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Myös muiden tanssiteatterien ja -ryhmien suosio on kasvanut niin, että vuonna 2000 kotimaisten tanssiteosten liki 2 500 esitystä keräsivät yhteensä jo lähes 435 000 katsojaa.

Vuonna 2000 elokuvissa käyntejä kirjattiin 7,1 miljoonaa, mikä oli suurin määrä sitten vuoden 1989. Viime vuonna elokuvateatterien yleisömäärä jäi kuitenkin noin 6,5 miljoonaan. Asukasta kohti elokuvissa käyntejä oli 1,3. Syynä laskuun pidetään lähinnä elokuvatarjontaa, josta ovat puuttuneet suuret kassamagneetit. Erityisesti kotimaisten elokuvien katsojamäärä vähentyi. Myös lippujen hintojen korotuksilla on ollut vaikutuksensa, ja innostus 1990-luvun lopulla avattuihin suurteattereihin saattaa olla jo hieman hiipumassa.

Äänitemyynti vaisua

Äänitteitä myytiin vuonna 2000 noin 11,8 miljoonaa kappaletta. Piraattitallenteiden tuonti sekä laiton kopiointi Internetin kautta verottavat äänitteiden laillisia markkinoita yhä merkittävämmin. Tyhjien tietokonetallenteisten cd-levyjen myynti on viime vuosina moninkertaistunut, kun taas valmiiksi äänitettyjen levyjen myynti on polkenut paikallaan. Suurin osa tyhjistä cd-levyistä hankitaan juuri äänitteiden kopiointia varten.

Äänitteiden myynti 1990-2000

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishankkeena laaditusta kokoomajulkaisusta Kulttuuritilasto 2001. Se sisältää tilastotietoa kulttuurin rahoituksesta, työvoimasta, koulutuksesta ja yritystoiminnasta, kulttuuritapahtumista, -taloista ja -lehdistä sekä kulttuuriperinnöstä, museoista ja kirjastoista. Lisäksi julkaisussa ovat katsaukset kahdeksasta taiteenalasta: elokuvasta, kirjallisuudesta, kuva- ja valokuvataiteesta, käsi- ja taideteollisuudesta, arkkitehtuurista, teatterista, tanssista ja musiikista. Kulttuuritilasto ilmestyy joka toinen vuosi.

Lähde: Kulttuuritilasto - Cultural Statistics 2001. SVT, Kulttuuri ja viestintä 2002:1. Tilastokeskus.