Mitä tilastot kertovat koronan vaikutuksista?

Vuonna 2020 ilmestyneitä tilastotietoja ja taulukoita koronapandemian vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Koronavirustartuntoja tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tuoreita julkistuksia ja uutisia

Katsauksia

Talouden tilannekuva: Koronan vaikutukset talouteen (päivitetty 18.12.2020)

Tulevia koronavaikutuksia koskevia julkistuksia

Tilastokeskuksen normaalin tilastotuotannon julkaisuajat löytyvät julkistamiskalenterista. Lisäksi koronatilannetta kuvaavia tilastotietoja julkaistaan kokeellisina tilastoina. Näiden kokeellisten tilastojen julkaisuajat ovat oheisessa taulukossa. Julkistusajankohtiin saattaa tulla muutoksia.

Kokeellinen tilasto Ajanjakso, jota tiedot koskevat Julkistuspäivä
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 53/2020 asti 14.1.2021
Koko talouden pikaestimaatti joulukuu 2020 20.1.2021
Tulorekisterin kuukausitilasto joulukuuhun 2020 asti 28.1.2021
Viikoittaiset kuolleiden määrät, pikaennakko viikkoon 1/2021 asti 28.1.2021

Taulukot

Kuolleiden määrä viikoittain

Kuolleiden viikoittaiset lukumäärät julkaistaan tietokantataulukossa kahden viikon viiveellä. Julkaistut luvut ovat vuoden 2020 osalta ennakollisia, ja niitä korjataan ylöspäin, kun tilaston pohjana olevat tiedot täydentyvät. Viimeisimpien julkaistujen viikkojen osalta luvut eivät siis ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Kahden viikon julkaisuviive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä.

Kansalaispulssi

Tilastokeskus toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta 2–4 viikon välein Kansalaispulssi-kyselyn, joka liittyy koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Kyselyssä kysytään kansalaisten mielipiteitä muun muassa viranomaisten toiminnasta, vastaajan omasta mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen, ohjeiden noudattamisesta, muiden auttamisesta ja siitä, miten hyvin kokee saaneensa informaatiota. Kyselyn vastausten suorat jakaumat julkaistaan Excel-taulukoissa Tilastokeskuksen sivuilla.

Alkaneet työnhaut

Poikkeustilanne lisää huomattavasti alkaneita työnhakuja TE-toimistoissa. Taulukosta selviää alkaneiden työnhakujen määrät kuukausittain henkilön työllisyystilanteen ja ammattiryhmän mukaan. Lisäksi taulukossa on alkaneiden jaksojen määrä, koska henkilö voi ensin ilmoittautua esim. työssä olevaksi työnhakijaksi ja työnhaun ollessa voimassa siirtyä kokoaikaisesti lomautettujen ryhmään. Tällaiset siirtymät eivät näy alkaneissa työnhauissa vaan alkaneissa jaksoissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöllä voi olla useita jaksoja, jos hän liikkuu esim. pätkätöiden vuoksi eri ryhmien välillä.

Päättyneet työnhaut

Poikkeustilanteessa tarkastellaan erityisesti alkaneita työnhakuja ja alkaneita työttömyysjaksoja. Tästä taulukosta löytyy kuitenkin päättyneiden työnhakujen ja päättyneiden jaksojen lukumäärät henkilön työllisyystilanteen sekä työnhaun tai jakson päättymisen syyn mukaan.

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain.

Konkurssien määrä viikoittain/kuukausittain

Konkurssien pikaennakkotilastossa on julkaistu tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain vuoden 2020 viikkoon 42 asti. Viikkokonkurssien taulukossa vuosien 2003–2019 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon. Konkurssitilastojen viikoittaisesta julkaisemisesta on palattu normaaliin kuukausittaiseen julkaisurytmiin, sillä viikoittaisten tietojen tarve on ollut vähäinen. Viikoittaiseen julkaisemiseen siirrytään taas tarvittaessa.

Lisää tilastotaulukoita StatFin-tietokannassa

Lisää tilastotaulukoita yhteiskunnan eri aloilta löydät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

Päivitetty 21.1.2021