Uutisia 20.6.2023

Työttömien määrä ja työttömyysaste kasvoivat toukokuussa 

Työttömiä oli toukokuussa noin 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 9 prosenttiin eli 1,1 prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeammalle. 

Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työttömyysasteen trendi kasvoi maltillisemmin ja oli 6,9 prosenttia, 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toukokuussa 2022.

15–74-vuotiaita työttömiä oli kuluvan vuoden toukokuussa kaikkiaan 266 000.

”Työttömien määrän merkittävä kasvu vuoden takaiseen verrattuna johtuu isolta osin viime kevään epätavallisen hyvästä työtilanteesta. Työn tarjonta oli silloin poikkeuksellisen suurta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen kertoo.

Suurinta työttömien määrän kasvu oli 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuorten työttömien määrä kasvoi lähes 30 000:lla vuodentakaisesta. Samalla nuorten työttömyysaste nousi lähes viidellä prosenttiyksiköllä. 15–24-vuotiaita oli toukokuussa työttömänä kaikkiaan 111 000.

Taskisen mukaan työttömien nuorten määrä ei ole poikkeuksellisen suuri.

”Nyt on palattu lähemmäs niin sanottua normaalitilannetta. Kaikki työnetsijät, joista huomattava osa on opiskelijoita tai vastavalmistuneita, eivät ole saaneet välittömästi töitä.”

Nuorten työttömyysaste on tyypillisesti korkeimmillaan juuri toukokuussa, jolloin koulunsa päättäneet hakeutuvat työmarkkinoille.

Nuorten työttömyysaste oli toukokuussa yhä alle pitkän ajan keskiarvon. Vuosina 2010–2023 toukokuun työttömyysaste on ollut 15–24-vuotiailla keskimäärin 31,9 prosenttia. Toukokuussa 2023 mitattu 27,4 prosenttia on aikasarjan toiseksi matalin luku.

"Kausitasoittamattoman työttömyysasteen rinnalla on hyvä käyttää trendilukua, joka oli toukokuussa nuorilla 14,8 prosenttia”, Taskinen sanoo.

Työttömien määrän ohella myös työllisten määrä kasvoi toukokuussa. Työllisiä oli 2 680 000, noin 39 000 enemmän kuin vuosi sitten. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 78,7 prosenttia.

Siinä missä työllisten määrä kasvoi, työvoiman ulkopuolella olevien määrä laski. Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 1 180 000, mikä on 71 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

”Työvoiman ulkopuolella olevien määrän lasku viittaa siihen, että iäkkäämpien työllisyys on jatkuvassa kasvussa. Työpaikkoja on tullut lisää mutta ei riittävästi, jotta kaikki työn tarve olisi tullut tyydytettyä. Palkkatyön tarpeen kasvun taustalla lienevät kohonneet elinkustannukset”, Taskinen arvelee.

Lisätietoja: 
Tiedote: Työvoimatutkimus 2023, toukokuu
Yliaktuaari Pertti Taskinen, 029 551 2690, pertti.taskinen@stat.fi