Uutisia 31.5.2023

Pikaennakko: Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 4 % vuonna 2022

Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2022. Pikaennakkotiedon mukaan laskua edellisvuoteen oli neljä prosenttia.  

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria olivat 45,8 miljoonaa tonnia CO₂-ekvivalenttia, mikä on kaksi miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2021. 

”Taakanjakosektorin päästöt laskivat kolme prosenttia ja alittivat EU:n vuodelle 2022 asettaman päästökiintiön noin 1,3 miljoonalla tonnilla (CO₂-ekv)”, Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pia Forsell sanoo.  

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 36 prosenttia vertailuvuodesta 1990 ja 46 prosenttia vuodesta 2003, jolloin päästöt olivat korkeimmillaan aikasarjan 1990–2022 aikana. 

Maankäyttösektori palasi nettonieluksi vuonna 2022. Pikaennakkotietojen mukaan maankäyttö- eli LULUCF-sektorin nettonielun suuruus oli -1,0 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia. 

”Edeltävää vuotta pienemmät hakkuumäärät vaikuttivat maankäyttösektorin kääntymiseen edellisvuoden pienestä nettopäästöstä pieneksi nettonieluksi”, yliaktuaari Sini Niinistö kertoo. 

”Arvio siitä, oliko sektori nettopäästölähde vai -nielu, tarkentuu kasvihuonekaasut-tilaston seuraavassa julkistuksessa, jota varten laskentaan saadaan päivitettyä tietoa puutuotteista, pinta-aloista ja puustosta”, Niinistö toteaa. 

Energiasektori oli suurin kasvihuonekaasujen päästölähde myös vuonna 2022. Sektori aiheutti 72 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Energiasektorin päästöt kuitenkin vähenivät 1,3 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. edellisvuodesta.

”Vähenemiseen vaikutti erityisesti maakaasun kulutuksen lasku. Maakaasu oli viime vuonna poikkeuksellisen kallista, ja putkikaasun tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuun 2022 lopulla laski entisestään kaasun käyttöä”, yliaktuaari Päivi Lindh sanoo. 

Maakaasun kulutuksen lasku vähensi päästöjä 2,1 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Toisaalta maakaasun käyttöä energiatuotannossa korvattiin kivihiilellä, mikä näkyi kivihiilen aiheuttamien päästöjen 0,8 miljoonan tonnin kasvuna. 

Teollisuuden prosessien ja tuotteiden käytön päästöt laskivat pikaennakkotiedon mukaan lähes 12 prosenttia. Päästöjen vähentymisen merkittävin syy oli metalliteollisuuden päästöjen lasku miltei viidenneksellä, mikä oli seurausta teräksen tuotannon vähentymisestä. 

Maatalouden päästöt pysyivät edellisvuoden tasolla eli reilussa kuudessa miljoonassa tonnissa.  

”Nautojen ja sikojen lukumäärän pieni lasku alensi kotieläinten ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöjä, mutta korkeammat satotasot nostivat kasvintähteistä peräisin olevia maaperäpäästöjä niin, että maatalouden kokonaispäästöt pysyivät ennallaan”, Niinistö kertoo.

Jätesektorin päästöt sen sijaan jatkoivat laskuaan. Jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät viisi prosenttia edellisvuodesta.  

Vuoden 2022 päästö- ja poistumatiedot on laskettu pikaennakossa karkeammalla tasolla ja menetelmillä kuin sitä edeltävien vuosien tiedot. Ne tarkentuvat, kun kaikki laskennassa käytettävät tiedot valmistuvat. Kasvihuonekaasut-tilaston ennakkotiedot julkaistaan joulukuussa 2023 ja viralliset tiedot maaliskuussa 2024. 

Lisätietoja: 
Tiedote: Kasvihuonekaasut 2022, pikaennakko 
kehittämispäällikkö Pia Forsell, pia.forsell@stat.fi, 029 551 2937 
yliaktuaari Sini Niinistö, sini.niinisto@stat.fi, 029 551 2954 
yliaktuaari Päivi Lindh, paivi.lindh@stat.fi, 029 551 3778