Nyheter 1.2.2016

Vaala kommun (785) överfördes:

 • från landskapet Kajanaland (18) till Norra Österbotten (17)
 • från Kajanalands NTM-central (14) till Norra Österbottens NTM-central (13)
 • från Kajanalands ekonomiska region (182) till Oulunkaari ekonomiska region (173)

I den statistiska kommungrupperingen skedde två ändringar:

 • Ikalis (143) överfördes från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)
 • Nurmijärvi (543) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 1 (urbana kommuner)

Fr.o.m. början av år 2016 trädde fyra kommunsammanslagningar i kraft.

 • Jalasjärvi (164) sammanslogs med Kurikka (301)
 • Hämeenkoski (283) sammanslogs med Hollola (098)
 • Kjulo (319) sammanslogs med Säkylä (783)
 • Nastola (532) sammanslogs med Lahtis (398)

Efter sammanslagningarna finns det 313 kommuner i Finland. År 2015 var antalet kommuner 317.

I den språkliga indelningen skedde en ändring:

 • Närpes (545) ändrades från enspråkig svensk kommun (2) till tvåspråkig, där majoritetens språk är svenska (3).

Fr.o.m. början av år 2016 trädde också fyra partiella kommunsammanslagningar i kraft:

 • Alavo (010): sex personer övergick till Etseri (989)
 • Orimattila (560): två fastigheter (inga personer) övergick till Lahtis (398)
 • Vichtis (927): två personer övergick till Esbo (049)
 • Kuopio (297): två personer övergick till Rautavaara (687)

De uppdaterade klassificeringarna finns på Statistikcentralens webbsidor över Metadatatjänster.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Miia Huomo,
tfn 029 551 3256.