Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2018–2019

  Förädlingsvärde, 1000 euro Årsförändring
%
2018 2019
B Utvinning av mineral 826 577 735 762 -11,0
C Tillverkning 29 813 318 28 625 181 -4,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 974 760 4 493 366 13,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 1 201 900 1 192 603 -0,8
F Byggverksamhet 11 528 582 11 771 048 2,1
G Handel 16 299 839 16 416 167 0,7
H Transport och magasinering 8 429 559 8 423 060 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 588 735 2 713 709 4,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10 010 246 10 646 983 6,4
L Fastighetsverksamhet 5 183 401 5 453 691 5,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8 102 368 8 496 196 4,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6 793 333 7 009 812 3,2

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2018–2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_tau_002_sv.html