Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2019

2019
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik