Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen 2018

  1 000 euro Årsförändring
2018, preliminära uppgifter 2018 %
B Utvinning av mineral Materiella nettoinvesteringar 255 198 253 919 -0,5
Förädlingsvärde 829 123 826 577 -0,3
Driftsbidrag 483 081 480 295 -0,6
Omsättning 2 224 716 2 225 026 0,0
Nettoresultat 105 938 106 657 0,7
C Tillverkning Materiella nettoinvesteringar 3 806 423 3 802 760 -0,1
Förädlingsvärde 31 063 419 29 385 421 -5,4
Driftsbidrag 13 427 273 11 724 388 -12,7
Omsättning 132 318 671 132 090 673 -0,2
Nettoresultat 8 451 266 6 848 490 -19,0
F Byggverksamhet Materiella nettoinvesteringar 892 118 844 269 -5,4
Förädlingsvärde 11 511 228 11 528 582 0,2
Driftsbidrag 2 771 227 2 773 513 0,1
Omsättning 37 731 833 37 720 277 0,0
Nettoresultat 2 149 485 2 152 354 0,1
G Handel Materiella nettoinvesteringar 1 395 376 1 317 785 -5,6
Förädlingsvärde 16 224 098 16 299 839 0,5
Driftsbidrag 4 903 661 4 986 134 1,7
Omsättning 119 033 190 118 906 091 -0,1
Nettoresultat 2 718 736 2 676 465 -1,6
H Transport och magasinering Materiella nettoinvesteringar 1 698 874 1 673 260 -1,5
Förädlingsvärde 8 411 818 8 429 559 0,2
Driftsbidrag 2 393 454 2 406 974 0,6
Omsättning 23 099 244 23 117 699 0,1
Nettoresultat 653 303 701 056 7,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Materiella nettoinvesteringar 215 283 206 694 -4,0
Förädlingsvärde 2 544 230 2 588 735 1,7
Driftsbidrag 477 365 500 360 4,8
Omsättning 6 937 222 7 054 161 1,7
Nettoresultat 142 273 140 860 -1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet Materiella nettoinvesteringar 1 470 160 1 441 683 -1,9
Förädlingsvärde 10 402 792 10 010 246 -3,8
Driftsbidrag 4 364 100 3 954 451 -9,4
Omsättning 21 981 326 22 009 744 0,1
Nettoresultat 2 827 242 2 422 320 -14,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Materiella nettoinvesteringar 341 407 322 208 -5,6
Förädlingsvärde 8 086 979 8 102 368 0,2
Driftsbidrag 1 573 893 1 581 486 0,5
Omsättning 15 996 056 15 989 707 0,0
Nettoresultat 1 012 546 1 007 871 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Materiella nettoinvesteringar 576 507 564 589 -2,1
Förädlingsvärde 6 823 844 6 793 333 -0,4
Driftsbidrag 1 514 308 1 490 705 -1,6
Omsättning 12 819 962 12 774 039 -0,4
Nettoresultat 770 165 749 667 -2,7

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita 029 551 3381, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2018/yrti_2018_2019-12-19_rev_001_sv.html