Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2018

2018
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik