Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2016–2017*

Näringsgren Förädlingsvärde 1000 euro Årsförändring
2016 2017* 1) %
B Utvinning av mineral 671 695 806 227 20,0
C Tillverkning 26 996 141 29 573 705 9,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 653 811 3 685 738 0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 1 171 157 1 220 432 4,2
F Byggverksamhet 10 586 521 11 569 298 9,3
G Handel 15 281 927 15 630 015 2,3
H Transport och magasinering 8 061 689 8 209 710 1,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 365 409 2 547 327 7,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 9 108 124 9 732 341 6,9
L Fastighetsverksamhet 4 588 029 4 516 997 -1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 171 645 7 737 145 7,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5 854 808 6 427 608 9,8
1) * Preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2017, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2016–2017* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-09-20_tau_002_sv.html