Liitetaulukko 2. Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2016–2017*

Toimiala Jalostusarvo 1000 euroa Vuosimuutos
2016 2017* 1) %
B Kaivostoiminta ja louhinta 671 695 806 227 20,0
C Teollisuus 26 996 141 29 573 705 9,5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 653 811 3 685 738 0,9
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 1 171 157 1 220 432 4,2
F Rakentaminen 10 586 521 11 569 298 9,3
G Kauppa 15 281 927 15 630 015 2,3
H Kuljetus ja varastointi 8 061 689 8 209 710 1,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 365 409 2 547 327 7,7
J Informaatio ja viestintä 9 108 124 9 732 341 6,9
L Kiinteistöalan toiminta 4 588 029 4 516 997 -1,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 7 171 645 7 737 145 7,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5 854 808 6 427 608 9,8
1) * Ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2017, Liitetaulukko 2. Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2016–2017* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-09-20_tau_002_fi.html