Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2010

Bruttonationalprodukten minskade med 7,8 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 7,8 procent år 2009. Produktionsraset var det största under ett enskilt år sedan år 1917 och 1918. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 171 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Mest minskade efterfrågan på grund av att exportvolymen gick ned med 24 procent. Investeringarna minskade med över 13 procent och den privata konsumtionen med 2,1 procent. Den offentliga konsumtionen ökade med 0,7 procent. Importen sjönk med 22 procent och också lagren krympte.

De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, minskade med hela 39 procent till följd av depressionen. De icke-finansiella företagen betalade 44 procent mindre i direkta skatter än föregående år och uppskattningsvis 34 procent mindre i dividender. Eftersom de icke-finansiella företagen också skar ned sina investerings- och lagervolymer visade deras finansiella ställning ett överskott på 4,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning vände däremot nedåt och visade i fjol ett underskott på 4,1 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt en procent. Löneinkomsterna gick ned med en procent, även om inkomstnivån steg, eftersom arbetslösheten ökade. De sociala förmånerna ökade med 6,6 procent, men hushållens kapital- och företagarinkomster sjönk med 3,4 procent. Trots inkomstökningen minskade hushållen sin konsumtion, vilket medförde att sparkvoten blev positiv och uppgick till 2,5 procent. Hushållens finansiella underskott var 1,4 miljarder euro.


Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2009 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_sv.html