Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2007*-2008* 1)

  Milj. EUR Andel, % Förändring, %
2007* 2008* 2007* 2008* 2007* 2008*
Transaktion            
Löner och arvoden        68 729        73 615        45,1       47,0        5,9        7,1
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 16 919 17 855 11,1 11,4 5,2 5,5
Kapitalinkomst och ägaruttag 45 749 43 837 30,0 28,0 8,1 -4,2
Icke-finansiella företag 19 154 15 991 12,6 10,2 3,2 -16,5
Bostadssamfund -384 -477 -0,3 -0,3 102,1 24,2
Finansiella företag och försäkringsföretag 1 262 1 383 0,8 0,9 -16,0 9,6
Offentlig sektor 5 175 5 640 3,4 3,6 33,3 9,0
Hushåll 19 806 20 524 13,0 13,1 10,9 3,6
Ägaruttag från jordbruk 1 029 745 0,7 0,5 10,6 -27,6
Ägaruttag från skogsbruk 1 803 1 808 1,2 1,2 51,1 0,3
Kalkylmässig bostadsinkomst 2 429 2 244 1,6 1,4 -26,7 -7,6
Andra ägaruttag 4 074 4 029 2,7 2,6 4,4 -1,1
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 736 776 0,5 0,5 6,7 5,4
Offentliga samfund netto skatt 21 110 21 423 13,8 13,7 3,4 1,5
Nettonationalinkomst 152 507 156 730 100,0 100,0 6,1 2,8
Kapitalförslitning 27 066 28 149 . . 8,5 4,0
Bruttonationalinkomst 179 573 184 879 . . 6,5 3,0
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2008 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008, Nationalinkomst 2007*-2008* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tau_003_sv.html