Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2005* - 2006*

  Milj. EUR
2005* 2006*
Hela ekonomin 7 974 8 006
Icke-finansiella företag 6 388 8 347
Bostadssamfund -16 -113
Finansiella institut och försäkringsanstalter 659 913
Offentliga samfund 3 994 6 218
    Statsförvaltning 623 1 351
    Lokalförvaltning -1 021 -315
    Socialskyddsfonder 4 392 5 182
      Arbetspensionsanstalter 4 467 4 865
      Övriga socialskyddsfonder -75 317
Hushåll -3 612 -6 023
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 577 435
Sektorvis ofördelad -16 -1 771
Utlandet -7 974 -8 006

*Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2006 revideras i januari 2008. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i januari 2008. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna


Senast uppdaterad 10.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Nettokreditgivning 2005* - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-07-12_tau_004_sv.html