Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2005* - 2006*

  Milj. EUR Andel, %  Förändring, %
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Löner och arvoden 1) 61 936 65 009 46,2 45,5 5,0 5,0
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 15 593 16 031 11,6 11,2 6,3 2,8
Kapital- och företagarinkomster, netto 36 686 41 286 27,4 28,9 -4,2 12,5
    Icke-finansiella företag 15 890 19 050 11,9 13,3 -8,8 19,9
    Bostadssamfund -105 -170 -0,1 -0,1 .. ..
    Finansiella institut och försäkringsanstalter 862 1 515 0,6 1,1 .. ..
    Offentliga samfund 2 767 3 477 2,1 2,4 7,1 25,7
    Hushåll 16 681 16 799 12,4 11,8 -5,7 0,7
      därav företagarinkomst från jordbruk 826 666 0,6 0,5 -9,7 -19,4
      företagarinkomst från skogsbruk 1 113 1 249 0,8 0,9 -5,9 12,2
      kalkylerad bostadsinkomst 3 697 3 383 2,8 2,4 -7,9 -8,5
      övrig företagarinkomst 3 788 3 949 2,8 2,8 4,4 4,3
    Icke vinstsyftande samfund som betjänar
    hushållen
591 615 0,4 0,4 -1,7 4,1
Skatter på produktion och import minus
subventioner 2)
19 791 20 584 14,8 14,4 4,0 4,0
Nationalinkomst 134 006 142 910 100 100 2,3 6,6
Kapitalförslitning 23 784 25 017 .. .. 6,6 5,2
Bruttonationalinkomst 157 790 167 927 .. .. 2,9 6,4
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 300 489 .. .. 11,9 63,0
Nationalinkomst per person, EUR 25 549 27 137 .. .. 2,0 6,2
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 245 5 266 .. .. 0,3 0,4
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto.
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet.

*Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2006 revideras i januari 2008. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i januari 2008. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 10.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Nationalinkomst 2005* - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-07-12_tau_003_sv.html