Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2005* - 2006*

   Milj. EUR  Andel, %  Förändring, % 
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Löner och arvoden 1) 61 936 64 681 46,2 45,0 5,0 4,4
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 15 593 16 359 11,6 11,4 6,3 4,9
Kapital- och företagarinkomster, netto 36 686 41 955 27,4 29,2 -4,2 14,4
    Icke-finansiella företag 15 890 19 187 11,9 13,3 -8,8 20,7
    Bostadssamfund -105 -204 -0,1 -0,1 .. ..
    Finansiella institut och försäkringsanstalter 862 1 533 0,6 1,1 .. ..
    Offentliga samfund 2 767 3 400 2,1 2,4 7,1 22,9
    Hushåll 16 681 17 433 12,4 12,1 -5,7 4,5
      därav företagarinkomst från jordbruk 826 718 0,6 0,5 -9,7 -13,1
      företagarinkomst från skogsbruk 1 113 1 174 0,8 0,8 -5,9 5,5
      kalkylerad bostadsinkomst 3 697 3 566 2,8 2,5 -7,9 -3,5
      övrig företagarinkomst 3 788 4 159 2,8 2,9 4,4 9,8
    Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 591 606 0,4 0,4 -1,7 2,5
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) 19 791 20 782 14,8 14,5 4,0 5,0
Nationalinkomst 134 006 143 777 100 100,0 2,3 7,3
Kapitalförslitning 23 784 24 864 .. .. 6,6 4,5
Bruttonationalinkomst 157 790 167 911 .. .. 2,9 6,4
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 300 326 .. .. 11,9 8,7
Nationalinkomst per person, EUR 25 549 27 303 .. .. 2,0 6,9
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 245 5 266 .. .. 0,3 0,4
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto.
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet.

*Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2006 revideras i juli 2007. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i januari 2008. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 1.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Nationalinkomst 2005* - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tau_003_sv.html