Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2005* - 2006*

  Milj. EUR Förändring, %
Till löpande priser Till referensårs
2000 priser
Värde Pris Volym
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 157 162 167 911 149 923 158 108 3,2 6,8 0,2 1,3 2,9 5,5
Import av varor och tjänster 56 953 63 598 56 921 60 010 17,2 11,7 4,5 5,9 12,2
5,4
Totalt utbud 214 115 231 509 206 844 218 118 6,6 8,1 4,5 2,5 5,2 5,4
Export av varor och tjänster 65 730 74 523 69 018 76 421 8,0 13,4 0,9 2,4 7,1 10,7
Konsumtionsutgifter 116 021 121 162 106 201 108 693 4,1 4,4 0,9 2,0 3,2 2,3
    Privata konsumtions-
    utgifter
81 212 85 229 76 915 79 184 3,9 5,0 0,1 1,9 3,8 3,0
    Offentliga konsumtions-
    utgifter
34 809 35 933 29 363 29 639 4,5 3,2 2,7 2,3 1,7 0,9
Bruttobildning av fast kapital 29 780 32 283 28 936 30 408 7,2 8,4 3,4 3,2 3,7 5,1
    Privat bruttobildning 
    av fast kapital
25 655 27 912 25 112 26 521 10,1 8,8 3,4 3,0 6,4 5,6
    Offentlig bruttobildning
    av fast kapital
4 125 4 371 3 846 3 916 -7,6 6,0 3,5 4,1 -10,7 1,8
Förändringar i lager,
anskaffning av värdeföremål
2 568 2 524 3 235 3 233 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 214 099 230 492 207 390 218 755 6,6 7,7 1,2 2,3 5,3 5,3
Statistik differens 16 1 017 .. .. .. .. .. .. .. ..

*Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2006 revideras i juli 2007. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i januari 2008. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 1.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Försörjningsbalans 2005* - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tau_002_sv.html