Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2004* - 2005*

  Milj. EUR
2004* 2005*
Hela ekonomin 11 700
7 495
Icke-finansiella företag 9 062 6 402
Bostadssamfund 2 -19
Finansiella institut och försäkringsanstalter -206 1 175
Offentliga samfund 3 165 3 880
    Statsförvaltning 574 611
    Lokalförvaltning -1 173 -1 030
    Socialskyddsfonder 3 764 4 299
    Arbetspensionsanstalter 4 135 4 378
    Övriga socialskyddsfonder -371 -79
Hushåll -1 285 -3 927
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 378 418
Sektorvis ofördelad 584
-434
Utlandet -117 00
-7 495

* förhandsuppgift


Senast uppdaterad 13.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nettokreditgivning 2004* - 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-07-13_tau_004_sv.html