Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2004* - 2005*

  Milj. EUR Förändring, EUR
2004* 2005* 2004* 2005*
Hela ekonomin 6 267 3 848 663 -2 419
Icke-finansiella företag 6 365 5 177 993 -1 188
Bostadssamfund -111 -51 10 60
Finansiella institut och försäkringsanstalter -1 134 575 -393 1 709
Offentliga samfund 2 834 3 796 -510 962
    Statsförvaltning 364 961 -196 597
    Lokalförvaltning -997 -1 150 -198 -153
    Arbetspensionsanstalter 3 838 4 069 -69 231
    Övriga socialskyddsfonder -371 -84 -47 287
Hushåll -727 -3 971 1 050 -3 244
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 275 365 18 90
Sektorvis ofördelad -1 235 -2 043 -505 -808
Utlandet -6 267 -3 848 -663 2 419

Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005, Nettokreditgivning 2004* - 2005* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-03-01_tau_004_sv.html