Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2011

Omsättningen för utländska dotterbolag ökade år 2010

Den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland var 71 miljarder euro år 2010. Personal i dessa företag uppgick till 215 000. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med omkring fem procent, medan personalen minskade lika mycket. Personal gick ned särskilt inom industrin och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens senaste offentliggörande.

De utländska dotterbolagens andel av omsättning och antal anställda i Finland 2004–2010

De utländska dotterbolagens andel av omsättning och antal anställda i Finland 2004–2010

Bara vart hundrade företag i Finland är utlandskontrollerat. Ändå arbetar 15 procent av de anställda i alla företag i Finland i dessa omkring 2 950 företag. Motsvarande andel av omsättningen är ännu större, dvs. omkring 20 procent.

Det slutliga bestämmande inflytandet i de utländska dotterbolagen fördelas på omkring 50 olika länder. Den kvantitativt största gruppen utgörs av svenska företag, vars antal är omkring 800. De näst största grupperna är de amerikanska och tyska företagen, omkring 450 resp. 300 företag.

Jämförelsen med hela Finlands företagsverksamhet baserar sig på företagsregistrets årsstatistik .


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teemu Oinonen (09) 1734 2634, Tero Luhtala (09) 1734 3327, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2010/ulkoy_2010_2011-11-25_tie_001_sv.html