Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De brittiska bolagens omsättning minskade särskilt inom industrin och handeln
17.12.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 98 miljarder euro år 2019. Detta var två procent mer än året innan. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, danska och brittiska företagen. De brittiska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var fem procent. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 440 företag.

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html