Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag (13.8.2014)
Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/index_sv.html