Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 396 2 407 11 0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 97 92 -5 -5,0
Jordbruk 01 68 64 -4 -6,3
C Tillverkning 10-33 314 310 -4 -1,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 40 -4 -9,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 40 -7 -15,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 43 -2 -5,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 55 4 7,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 96 100 4 4,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 31 2 5,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 27 1 2,0
F Byggverksamhet 41-43 167 174 6 3,8
Byggande av hus 41 69 64 -6 -8,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 85 92 8 9,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 279 276 -4 -1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 42 1 3,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 86 3 4,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 156 148 -8 -5,4
H Transport och magasinering 49-53 143 136 -7 -4,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 91 0 0,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 45 -7 -13,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 80 0 0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 103 107 3 3,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 75 -1 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 160 173 13 8,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 60 -2 -2,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 111 110 -1 -0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 64 1 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 113 7 6,6
P Utbildning 85 177 188 11 6,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 405 398 -7 -1,8
Hälso- och sjukvård 86 191 186 -6 -3,0
Vård och omsorg med boende 87 86 84 -2 -2,8
Öppna sociala insatser 88 127 128 1 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 60 -2 -3,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 83 84 1 1,0
X Näringsgrenen okänd 00 7 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_028_sv.html