Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Arbetskraftsundersökning 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar